จองตั๋ว | Countdown Party & Happy New Year 2019 ‼

จองกิจกรรม

Countdown Party & Happy New Year 2019 ‼

กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ครบถ้วน
หลังจากทำรายการเรียบร้อยแล้ว กรุณาโอนชำระการจองนี้ภายใน 24 ชม. รายการจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการทำรายการเกิน 24 ชม.

ราคา199 บาท
31 ธ.ค. 2561-1 ม.ค. 2562

บัญชีสำหรับชำระเงิน


ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบัญชี 468-011485-9
บริษัท แฟชั่น วิลเลจ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

เงื่อนไขการจอง

1. ลูกค้าแสดงหลักฐานการโอนเงินตามรายละเอียดการจองให้แก่เจ้าหน้าที่หน้างาน
2. ลูกค้าสามารถรับบัตรแพคเกจได้ตามจำนวนเงินที่โอนมาเท่านั้น
3. หากกรณีลูกค้า ต้องการซื้อเพิ่มหน้างาน ต้องซื้อเป็นราคาโปรโมชั่นหน้าประตู ณ ช่วงเวลานั้น โดยไม่สามารถใช้สิทธิราคาโปรโมชั่นออนไลน์ได้